Изкуствена тазобедрена става на болен с Дг болест на Чандлър

рьо графия след операцията

хибридна ,двуполюсна изкуствена ТБ става

хибридна ,двуполюсна изкуствена ТБ става

хибридна ,двуполюсна изкуствена ТБ става имплантирана от доц Пламен Минчев Варна

Отбележете връзката.

Comments are closed.