Изкуствени Тазобедрени Стави на Симбиоз

Този вид стави се утвърждава, като един от най-добрите на световния пазар. Причините са в стеблото, което е с анатомични извивки и по този начин се доближава до термина „индивидуалност“.

Хидроксиапатитното покритие също показва предимство спрямо другите използвани стави. Механичният Симбиоз е сред най-скъпите стави.  При млад пациент с конкретни индикации (дълбок ацетабулум), поради социални причини е допустимо имплантиране на хибриден „Симбиоз“ (чашката е залепена).

Механична изуствена става -"Симбиоз"

Хибридни тазобедрени стави на "Симбиоз"

Тази публикация е добавена в Тазобедрени изкуствени стави. Отбележете връзката.

Comments are closed.