Изкуствени Тазобедрени Стави на Симбиоз

Хибридни тазобедрени стави на „Симбиоз“

Хибридни тазобедрени стави на "Симбиоз"

Хибридни тазобедрени стави на „Симбиоз“

Дъното на ацетабулумите е „дебело“

Отбележете връзката.

Comments are closed.